Regulamin przetwarzania danych osobowych przez Hydraulik Wrocław Janiszewski:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Janiszewski Sp. z o.o. z siedzibą w Radomsko (kod pocztowy 97-500), przy ul. Kraszewskiego 2a, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, Rejestr Przedsiębiorców KRS: 0000345045, NIP: 7722372281.

2. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pisząc na adres email: biuro@hydraulik-wroclaw.com.pl lub na adres korespondencyjny: Janiszewski Sp. z o.o., ul. Kraszewskiego 2a, 97-500 Radomsko z dopiskiem „Dane osobowe”.

3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej „Rozporządzenie”), tj. na podstawie Państwa zgody.

4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych identyfikacyjnych stanowi warunek przystąpienia do realizacji zamówionej usługi. Jeśli nie podadzą Państwo danych identyfikacyjnych, nie będziemy mogli Państwu pomóc.

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia kontynuacji współpracy pomiędzy stronami.

6. Będziemy przetwarzali Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji teraźniejszych i przyszłych usług do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie.

7. Przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych przed zdarzeniem cofnięcia zgody). Zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogą Państwo wycofać w następujący sposób:
– pisemnie na w/w adres korespondencyjny;
– mailowo na adres: biuro@hydraulik-wroclaw.com.pl
– telefonicznie pod numerem +48 500 178 970.

8. Mają Państwo prawo, w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. Mogą Państwo skorzystać z tego prawa, jeśli podstawę przetwarzania stanowi nasz prawnie uzasadniony interes [Art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia].
W pozostałych przypadkach, po zgłoszeniu przez Państwa sprzeciwu, nie będziemy mogli przetwarzać Państwa danych osobowych. Wyjątkiem od tej reguły będą sytuacje, w których zaistnieją prawnie uzasadnione podstawy, abyśmy nadal przetwarzali Państwa dane osobowe. Podstawy te muszą być nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności. Prawo do sprzeciwu mogą Państwo wykonać:
– pisemnie na w/w adres korespondencyjny;
– mailowo na adres: biuro@hydraulik-wroclaw.com.pl
– telefonicznie pod numerem +48 500 178 970.

9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych przysługują Państwu następujące prawa:
a. dostępu do danych osobowych. Mają Państwo prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, że przetwarzamy Państwa dane osobowe. Mają Państwo również prawo do uzyskania dostępu do tych danych osobowych, kopii danych, a także informacji, o których szczegółowo traktuje art. 15 ust. 1 Rozporządzenia.
b. do sprostowania danych osobowych. Mają Państwo prawo zażądać, abyśmy niezwłocznie sprostowali Państwa dane osobowe, które są nieprawidłowe. Mają również Państwo prawo zażądać, abyśmy uzupełnili niekompletne dane osobowe.
c. usunięcia danych osobowych (zwanego również „prawem do bycia zapomnianym”). Mają Państwo prawo żądać, żebyśmy niezwłocznie usunęli Państwa dane osobowe. Pod warunkiem spełniania przynajmniej jednej z przesłanek:
– Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celów dla których zostały zebrane lub są przetwarzane;
– sprzeciwili się Państwo przetwarzaniu Państwa danych osobowych, a my nie mamy uzasadnionych prawnie, nadrzędnych podstaw ich przetwarzania;
– przetwarzaliśmy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem;
– musimy usunąć Państwa dane osobowe, aby wywiązać się z prawnie nałożonego na nas obowiązku;
– osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.
Możemy Państwu odmówić realizacji prawa do bycia zapomnianym, powołując się na art.17 ust. 3 Rozporządzenia.
d. do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Mają Państwo prawo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych w następujących przypadkach:
– jeśli kwestionują Państwo prawidłowość Państwa danych osobowych, które przetwarzamy;
– jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem, a sprzeciwiają się Państwo abyśmy je usunęli, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania;
– jeśli nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony Państwa roszczeń;
– jeśli wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.
Jeśli skorzystają Państwo z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, możemy je przetwarzać w wyjątkowych sytuacjach, wskazanych w art.18 ust.2 Rozporządzania.
e. przeniesienia danych. Mają Państwo prawo, aby otrzymać od nas dane osobowe lub upoważnić nas do przesłania Państwa danych osobowych innemu administratorowi- w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie, jeżeli przesłanie jest technicznie możliwe. Mogą to być dane osobowe, które otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa, jak i dane wynikające z Państwa zachowania np. dane o zużyciu wody, ciepła. Przeniesiemy wyłącznie dane osobowe spełniające łącznie następujące warunki:
– przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, tj. nie są to dane osobowe w formie papierowej;
– dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową.
f. do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są:
a. Inni administratorzy przetwarzający dane osobowe we własnym imieniu (np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską);
b. Podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Państwa danych osobowych.

Słownik
Rozporządzenie RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Masz pytania? Zadzwoń 500 178 970.

Opinie

Sprawna ekipa, szybko przyjechali i ekspresem zatamowali wyciek, zapłaciłem 150 zł. Dla porównania dzwoniłem do innych hydraulików – czas oczekiwania 1-3 dni a cenowo od 100 do 250 zł. Także Ci wypadli bardzo przyzwoicie.

WIĘCEJ
FAQ

Czy mogę Wam wysłać zdjęcia usługi przy użyciu kanałów elektronicznych?

Tak, odpowiadamy na pytania od Klientów dotyczące usług, którzy je prześlą w dowolny sposób – telefon / e-mail / SMS / MMS .

WIĘCEJ

Gdzie pracujemy?

Usługi hydrauliczne świadczymy na terenie miasta Wrocław i najbliższej okolicy (do 50 km):

Fabryczna (Gajowice, Gądów, Grabiszyn, Grabiszynek, Jerzmanowo, Jarnołtów, Kuźniki, Kozanów, Leśnica, Maślice, Muchobór Mały, Muchobór Wielki, Nowy Dwór, Oporów, Osiniec, Popowice, Pilczyce, Pracze Odrzańskie, Strachowice, Żerniki, inne osiedla).

Krzyki (Bieńkowice, Borek, Brochów, Gaj, Huby, Jagodno, Klecina, Partynice, Księże, Powstańców Śląskich, Przedmieście Oławskie, Ołtaszyn, Tarnogaj, Wojszyce i inne osiedla).

Psie Pole (Karłowice, Kleczków, Kowale, Ligota, Lipa Piotrowska, Osobowice, Pawłowice, Polanowice, Poświętne, Rędzin, Różanka, Sołtysowice, Swojczyce, Strachocin, Świniary, Widawa, Wojnów, Zawidawie i inne osiedla).

Stare Miasto (Przedmieście Świdnickie, Stare Miasto, Szczepin i inne osiedla).

Śródmieście (Bartoszowice, Biskupin, Dąbie, Nadodrze, Ołbin, Plac Grunwaldzki, Sępolno, Szczytniki, Zacisze, Zalesie i inne osiedla).

Okoliczne miejscowości (Bielany Wrocławskie, Długołęka, Dobrzykowice, Domaszczyn, Kamieniec Wrocławski, Kiełczów, Krępice, Mirków, Psary, Radwanice, Siechnice, Smolec, Szewce, Szymanów, Wilczyce, Wilkszyn, Żórawina i inne okoliczne miejscowości).